459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Zánět cév vaskulitida, arteritida

Popis zánětu cév, vaskulitidy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Cévy se dělí na tepny, vlásečnice a žíly.
Tepny vedou okysličenou krev a živiny do tkání, ve tkáních se kyslík a živiny předají skrze vlásečnice a přijmou oxid uhličitý a odpadní látky, které se vracejí žílami zpět k srdci.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Vaskulitida je zánět cév (co je zánět), který vede ke zhoršení průtoku krve danou cévou. Vaskulitidy mohou vznikat bez známé příčiny (potom jim říkáme idiopatické či primární), nebo mohou propuknout následkem jiné choroby (sekundární vaskulitidy).

Literatura též užívá výrazu arteritida (zánět středních a malých cév), aortitida (zánět aorty).

Druhy zánětu cév: Temporální arteritida, Takayasuova nemoc, Polyarteritis nodosa, Kawasakiova nemoc, alergická hypersenzitivní vaskulitida, Wegenerova granulomatóza, Thrombangiitis obliterans.

Příčiny

  • zánět, infekce neznámé příčiny
  • bakteriální či houbové infekce
  • naše přehnaná imunitní reakce (autoimunitní nemoc)
  • endokarditida (únava, pocení, teplota, zvětšení jater, sleziny, bolest hlavy, kloubů, svalů, záněty cév, červené tečky na kůži a pod nehty, krvavé podlitiny, krev v moči)
  • nedostatek vitaminu C (únava, krvácení dásní, zápach z úst, otoky, modřiny, podlitiny, padání zubů, vlasů, bolest kloubů, podrážděnost, špatné hojení ran, hemoroidy, křečové žíly, zánět cév)
  • někteří odborníci vidí příčinu i v překyselení organizmu

Příznaky

Záněty cév (vaskulitidy) doprovází únava, zvýšená teplota, nechutenství, bolest kloubů, červené tečky na kůži, pod nehty jsou tmavé pruhy pod nehtem, na končetinách se mohou objevit krvavé podlitiny (otoky nohou), bolest nohou, krev v moči, zánět ledvin. Objevit se mohou paličkovité prsty.

Komplikace zánětu cév

  • aneuryzma (obtížné rozpoznání, pulzace tepny, bolest na hrudi, nedostatek dechu)
  • bércový vřed (zarudnutí, ztenčováním pokožky, otoky, hnisání, zapáchání ložiska)
  • retinopatie, poškození sítnice (zhoršení ostrosti zraku, šedivé až černé skvrny v našem vidění)
  • erysipel, růže (únava, horečka, zarudnutí, bolestivost kůže až puchýře, šíří se výběžkovitě, chapadlovitě)

Temporální arteritida

Temporální arteritida je též nazývána obrovsko-buněčná, kraniální arteritida, či zánět spánkové tepny. Více...

Jde o segmentární (částečný) granulomatózní (ohraničený s převahou aktivovaných makrofágů) zánět větších a středních tepen, zejména je postižena tepna v oblasti spánků (a. temporalis superficialis).

Jednoduše řečeno: Jde o zánět, při němž z bílých krvinek imunitního systému převažují aktivované makrofágy (mají za úkol pohltit podezřelé buňky v těle), dále jsou přítomny lymfocyty a plazmatické buňky (popis těchto buněk viz Imunita). Pružná tepna (její úsek) se mění v nepřizpůsobivou vazivovou hadičku se snižujícím se průsvitem, až se sama produkcí vaziva ucpe.

Tento typ typ zánětu je chronický (dlouhodobý) a postihuje pouze část nebo části tepny. Tepnu, která je nejčastěji postižena můžeme vidět na spáncích, zároveň mohou být postiženy i tepny očí, což může vést k náhlému a nevratnému oslepnutí na dané oko.

Příznaky – klinický obraz Tepna se na dané straně hlavy v oblasti spánku nápadně vlní, je tuhá a citlivá na pohmat. Kůže nad ní může otékat. Bolesti hlavy a obličeje.

Onemocnění je nečastější u osob starších 50-ti let, častěji u žen. K léčbě jsou využívány kortikosteroidy.
Etiologie (nauka o příčině nemoci): Příčina onemocnění je zatím neznámá.

Takayasuova nemoc

Jiný název: Bezpulzová nemoc, beztepová nemoc, okluzní tromboaortopatie, syndrom aortálního oblouku.Více...

Jde o segmentární (částečný) granulomatózní (ohraničený s převahou aktivovaných makrofágů) zánět větších a středních tepen.

Jednoduše řečeno: Zánět postihující především aortu, z ní odstupující tepny, plicní artérii i koronární (srdce vyživující) tepny. Pružná tepna (její úsek) tvrdne a zužuje svůj průsvit.

Příznaky – klinický obraz
Nedostatečné krevní zásobení končetin (na končetinách je těžko nahmatatelný pulz). Dále může jít o potíže zrakové a neurologické (poruchy mozku, míchy, či nervů). Onemocnění je nečastější u žen starších 40-ti let.

Etiologie (nauka o příčině nemoci): Příčina onemocnění je zatím neznámá.

Polyarteritis nodosa

Jiný název: PAN Více...

Akutní recidivující zánět působící nekrózu cévy. Dochází k trombotickým uzávěrům (viz trombóza) a aneuryzmatickým vyklenutím stěny (viz aneuryzma).

Jednoduše řečeno: Polyarteritis nodosa je systémový zánět malých a středních tepen. Nejčastěji jsou postihovány tepny srdce, ledvin, jater a GIT (gastrointestinálního – trávícího traktu).

Příznaky – klinický obraz Opakující se horečnaté stavy. Onemocnění může postihnout více orgánů. Nejproblematičtější je poškození ledvin. Pro prokázání onemocnění je třeba bioptické vyšetření. Onemocnění postihuje celé věkové spektrum.

Kawasakiova nemoc

Jiný název: mukokutánní a uzlinový syndrom Více...

Jde o reakci imunitního systému na neznámý antigen. Zánět působí nekrózu cévy. Dochází k trombózám (viz trombóza) a aneuryzmatickým vyklenutím stěny (viz aneuryzma). Postiženy mohou být i koronární (srdce vyživující) tepny.

Příznaky – klinický obraz Projevuje se zvýšenou teplotou, erytémem (červené zabarvení kůže), otok končetin, zvětšené uzliny, eroze spojivky a sliznice úst. Onemocnění se vyskytuje u dětí do 4 let.

Alergická hypersenzitivní vaskulitida

Jiný název: leukocytoklastická vaskulitida Více...

Jde o systémové postižení malých cév – kapilár, venul, arteriol. Zánět je nejčastěji v kůži, ale můžeme se s ním setkat i ve vnitřních orgánech. Dochází k nekróze cévních stěn s infiltrací neutrofily.

Jednoduše řečeno: Ve stěnách cév se hromadí složky imunitního systému, což nastartuje imunitní reakci (vylučování enzymů, které dovedou ničit okolní buňky) a to má za následek poškození cévy i okolních tkání.

Příznaky – klinický obraz Červená tečkovitá ložiska na kůži.

Wegenerova granulomatóza

Onemocnění je pravděpodobně způsobeno přecitlivělou rekcí těla na infekci či alergen vnesený dýchacím systémem. Více...

V dýchacím systému (nos, hrtan, ucho, dutiny, i plíce) je nekrotizující zánět. Též nalézáme granulomatózní (ohraničený s převahou aktivovaných makrofágů) zánět malých a středních cév (tepen i žil). Dále se mohu objevit potíže podobné srpkovité anémii.

Etiologie (nauka o příčině nemoci): Příčina onemocnění je zatím neznámá.

Thrombangiitis obliterans

Jiný název: Buergerova nemoc Více...

Zánět středních a malých cév (tepen i žil) převážně dolních, ale výjimečně horních končetin. Dochází k zánětu tepny, který se šíři do okolí a napadá přilehlou žílu i nervy. Onemocnění může končit amputací končetiny.

Onemocnění postihuje především těžké kuřáky (látky z cigaretového kouře poškozují endotel cév a v úvahu přichází i protilátková odpověď imunitního systému).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní medicína volí léky na útlum zánětlivé reakce (imunosupresiva). Doporučovány jsou též bioflavonoidy.

Byliny

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

Potraviny

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)